Biznes coach

coachingSzkolenie w pełni przygotowuje do zawodu managera-coacha biznesowego.

Szkolenie oparte na technikach tzw. zarządzania trzeciej generacji używanego w największych i najlepszych korporacjach na świecie. Szkolenie uczy podstaw coachingu i komunikacji interpersonalnych. Podczas szkolenia dostaniesz gotowe rozwiązania i techniki służące prze-angażowaniu zespołu.

 

program szkolenia

podstawy coachingu i komunikacji interpersonalnej

techniki wywierania pozytywnego wpływu na klienta

projektowanie i wdrażanie systemów coachingowych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach

techniki zarządzania efektywnością procesów wewnętrznych

tworzenie księgi wartości w firmie

zwiększanie przewagi nad konkurencją

Zwiększanie synergii zespołu

Zwiększanie wskaźnika utożsamiania się z firmą u pracowników

Zwiększanie efektywności i motywacji pracowników

uzyskiwanie szybkiej zmiany w funkcjonowaniu firmy

Tożsamość menagera

kim jestem a kim chce być

gdzie jestem a gdzie chce być

Podstawy modelowania. Stan wewnętrznego ześrodkowania, – co sprawia, że jestem skuteczny

Tworzenie funkcjonalnych zespołów. Zarządzanie różnorodnością. Myślenie systemowe.

 

czas trwania 3 dni

inwestycja 2900 zł