Elitarna szkoła trenerów beauty to roczny kurs na kierunku beauty trener opracowany przez Alana Dąbrowskiego trenera akredytowanego przez międzynarodowe stowarzyszenie beauty ITEC działające w 35 krajach. Akredytacja ta zapewnia edukacje opartą na najlepszych standardach w oparciu o sprawdzone metody.

Szkolenie trwa 11 miesięcy zajęcia odbywają się w weekend jeden raz w miesiącu (sobota-niedziela) Pomiędzy zjazdami uczestnicy przygotowują prace pisemne oraz prezentacje - krótkie lekcje, które prowadzą podczas zajęć.

Szkoła przeznaczona jest dla praktykujących: stylistów, zabiegowców i kosmetologów chcących uzyskać kwalifikacje pedagogiczne i trenerskie.

Kwalifikacje uzyskane po ukończonym szkoleniu to: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia trener i coach beauty. Dyplom w Języku polskim i angielskim z Akredytacją A.D. Academy oraz ITEC.

 

Harmonogram zjazdów część wspólna  - Każdy zjazd zawiera

Dzień pierwszy: 

2 godziny moduł Pedagogiczny

1.5 godziny moduł psychologii

2,5 godziny moduł trenerski

Dzień drugi  

Pierwsza część dnia: Prezentacja prac i lekcji demo przez uczestników szkolenia omówienie prac.

Druga część dnia:  Warsztat mistrzowski z zakresu Kosmetologi lub kosmetologi estetycznej oraz wsparcie techniczne trenerów prowadzących w rozwoju kompetencji i umiejętności.

 

Program szkolenia:

Część Pedagogiczna : Teoria wychowania i nauczania (wykład), Uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Trudności i niepowodzenia szkolne .Systemy oświatowe i wychowawcze oraz prawo oświatowe

Część Psychologiczna:  innowacyjny program obejmuje dziedziny psychologii: ogólnej, rozwojowej, procesów poznawczych, społecznej i klinicznej - w formie warsztatów ukierunkowanych na zastosowanie wiedzy i umiejętności psychologicznych oraz kompetencji społecznych w działaniach dydaktycznych.

część  zawodowa: Wymaga wykonania portfolio trenerskiego - wykonania konkretnych zabiegów z odpowiednią dokumentacją, Wykonanie minimum 20 zabiegów pod okiem Trenera prowadzącego i indywidualnym omówieniu jakości zabiegu.

Część Trenerska 

WPROWADZENIE. WSTĘP - CZYNNIKI UDANEGO WARSZTATU.

 1. Ramy organizacyjne szkolenia.
 2. Trener. Etyka w pracy Trenera.
 3. Istotne elementy pierwszej części szkolenia – wstępu.

UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKIE. WARSZTAT PREZENTACJI.

 1. Skuteczne zachowania Trenera podczas prezentacji.
 2. Język korzyści jako środek efektywnego przekazu podczas szkolenia.
 3. Pytania jako narzędzie pracy Trenera.
 4. Pomoce wizualne trenera.
 5. Kontekst Twojej prezentacji – jak, gdzie kiedy.
 6. Osobisty warsztat Trenera

METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ.

 1. Metody aktywizowania grupy szkoleniowej:
 2. Prowadzenie szkolenia w oparciu o matrycę Bernice McCarthy (Po co? Co? Jak? Co jeśli?).
 3. Umiejętność zadawania pytań w procesie szkolenia.
 4. Dyskusja (cele i zalety prowadzenia dyskusji podczas szkolenia).
 5. Ćwiczenia indywidualne i w grupach.
 6. Materiały szkoleniowe.

RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI

 1. W trudnych sytuacjach uczysz się najwięcej – jak wykorzystać takie doświadczenia do doskonalenia własnego warsztatu trenera.
 2. Opór grupy wobec treści szkolenia, a opór grupy wobec trenera.
 3. Budowanie atmosfery zgody i współpracy podczas szkolenia (na wszystkich etapach szkolenia).
 4. Proaktywne reagowanie na trudne sytuacje, które mogą zaistnieć (metoda trzech kroków: pierwsze spostrzeżenie / jak zacząłem poznawać / teraz jestem pewien).

PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ

 1. Projektowanie szkolenia z uwzględnieniem procesu oraz struktury prowadzenia zajęć:
  Wiedza (Co mają wiedzieć?);
  Zachowania i działania (Co zrobią w konkretnej sytuacji?);
  Przekonania / nastawienie (Jakie nastawienie powinni mieć odbiorcy szkolenia, aby mogli wykorzystać praktyce wiedzę i umiejętności rozwijane na szkoleniu?).
  Umiejętności złożone:
  Jakie ogólne zadania mają do wykonania?
  Z jakich elementów składają się zadania?.
 2. Budowa logicznej struktury ściśle związanej z realizowanym celem.
 3. Planowanie czasu poszczególnych modułów, dyskusji oraz ćwiczeń. Budowanie szkolenia w oparciu o model Davida Kolba:
  Planowanie – Doświadczenie – Przemyślenia – Wnioskowanie. .Dostosowanie treści szkolenia do realizowanych celów, zakresu, osobowości uczestników i ich oczekiwań.

 

 

Inwestycja:

płatność ratalna - miesięczna: 1990 zł (10 miesięcy)

Wpłata jednorazowa: 17 000 zł

Start Wrzesień 2019