KORONAWIRUS

Korona Wirus Najwyższe standardy bezpieczeństwa w Alan Dąbrowski Academy.

Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych wartości, jakie przyświecają zespołowi Alan Dąbrowski Academy w codziennej pracy. Zdrowie naszych Klientów i członków zespołu jest dla nas najwyższym priorytetem, dlatego w naszych placówkach zawsze obowiązywały wysokie standardy higieny.Od 02.03.020 r. zapobiegawczo wprowadziliśmy dodatkowe rygorystyczne procedury aseptyki wykraczające ponad zalecane. Daleko ponad wymagane normy zintensyfikowaliśmy również procedury dezynfekcji powierzchni i wyposażenia kliniki i Akademii. Wszystkie standardy dbania o bezpieczeństwo nadal są przez nas utrzymywane we wszystkich naszych placówkach.Podjęte przez nas działania stanowią wyraz odpowiedzialności i troski o naszych Klientów i współpracowników. Zależy nam, aby wszyscy w naszych placówkach czuli się bezpiecznie i komfortowo.Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania przyczynią się do bezpieczeństwa nas wszystkich.

W naszych Placówkach:

Stosujemy się do wszystkich zaleceń GIS.

Nasze procedury dezynfekcji wszystkich stref klinik dostępnych dla Klientów i personelu wykonujemy częściej niż jest to zalecane.

Szczególną uwagę zwracamy na powierzchnie najczęściej dotykane, tj. uchwyty, klamki i blaty, które dezynfekowane są przynajmniej raz na godzinę.

Wszystkie gabinety zabiegowe i kosmetologiczne, sale wykładowe, pomieszczenia socjalne, łazienki dla Klientów i personelu wyposażone są w certyfikowane dezynfekujące płyny antybakteryjne.

W łazienkach znajdują się również instrukcje jak prawidłowo myć ręce.

W placówkach zwiększona jest cyrkulacja powietrza, aby zapewnić wszystkim stały dopływ świeżego powietrza.

Używamy tylko naczyń jednorazowych.Wszystkie kosze na śmieci są zamykane.

Nie eksponujemy żywych kwiatów, ulotek, papierowych wersji cennika oraz innych przedmiotów, które utrudniają rzetelną dezynfekcję.

Nasz personel wyposażony jest w środki ochrony osobistej – wciąż nosi maseczki ochronne oraz zobligowany jest do częstej dezynfekcji dłoni.

Posiadamy Brytyjski certyfikat Jakości i skuteczności procedur anty - covidowych.

Zmodyfikowaliśmy procedurę obsługi Klientów:

Przy wejściu do placówki ustawione są podajniki z żelem antybakteryjnym.W strefie przed recepcją na podłodze umieszczone są naklejki wskazujące bezpieczny dystans między Klientami, jak również Klientami a Doradcami.

W celu zapewnienia Państwu oraz personelowi placówki maksymalnego bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa:

zakładanie przed wejściem do placówki maseczek ochronnych zakrywających nos i usta,dezynfekcję dłoni płynem antybakteryjnym po wejściu do kliniki,przychodzenie na wizyty oraz zabiegi bez osób towarzyszących.Informujemy, że maseczka jest bezwzględnie wymagana. Klienci niestosujący się do w/w zasad, nie będą mogli skorzystać z wizyty i zabiegów w naszej klinice.

Powyższe zasady dostępne są również na drzwiach wejściowych. Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania przyczynią się do bezpieczeństwa nas wszystkich.